Bariery energochronne PCK
Zakres prac:
Zaprojektowanie a następnie wykonanie barier energochłonnych na skrzyżowaniu ul. NSZZ Solidarność i ul. PCK w Pruszczu Gdańskim.
Zdjęcia po: