Inwestycje w SP nr 2
Zakres prac:
Modernizacja pomieszczenia w budynku Szkoły Podstawowej nr 2, z przeznaczeniem na bibliotekę. Przebudowa pracowni dydaktycznej z zapleczem w celu utworzenie dwóch sal dydaktycznych (pracowni plastycznej i językowej. Dostawa dygestorium do pracowni chemiczno-biologicznej wraz z robotami towarzyszącymi w budynku Szkoły Podstawowej nr 2. Wykonanie monitoringu sieci kanalizacji deszczowej na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 wraz z wykonaniem oceny jej stanu technicznego i naprawą.