• Home
  • Inwestycje
  • Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg powiatowych położonych na terenie miasta Pruszcz Gdański
Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg powiatowych położonych na terenie miasta Pruszcz Gdański
Zakres prac:
Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Gdańskiego na budowę  doświetlenia przejść dla pieszych oraz montaż oznakowania aktywnego w ciągu dróg powiatowych  na terenie miasta Pruszcz Gdański w ramach zadania pod nazwą: "Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego". 

Lokalizacje: 
1.  aktywne oznakowanie  - ul. Obrońców Wybrzeża w rejonie skrzyżowania z ul. Niepodległości,
2.  doświetlenie przejść dla pieszych - ul. Raciborskiego w rejonie skrzyżowania z ul. Cichą. 
Zdjęcia przed: