Budowa ul. Karpińskiego
Zakres prac:
budowa drogi, kanalizacji deszczowej i oświetlenia