Budowa ul. Raciborskiego
Zakres prac:

Dofinansowanie inwestycji powiatowej.
Budowa odcinka drogi, sieci kanalizacji deszczowej z urządzeniami do podczyszczania.