Budowa ul. Bogusławskiego
Zakres prac:
przebudowa układu drogowego z siecią kanalizacji deszczowej