• Home
  • Inwestycje
  • Rozbudowa obiektu przy ul. Żwirki i Wigury 8 w Pruszczu Gdańskim z przeznaczeniem na utworzenie 40 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka
Rozbudowa obiektu przy ul. Żwirki i Wigury 8 w Pruszczu Gdańskim z przeznaczeniem na utworzenie 40 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka

Zakres prac:
Przebudowa budynku przedszkola w Pruszczu Gdańskim przy ul. Żwirki i Wigury 8, w szczególności: rozbiórka starego i budowa nowego wejścia głównego do budynku, ocieplenie ścian zewnętrznych budynku, wymiana stolarki okiennej, przebudowa pokrycia dachowego wraz ze zmianą odwodnienia, rozbudowa kanalizacji deszczowej, rozbudowa wewnętrznej instalacji elektrycznej, budowa wewnętrznego układu drogowego: chodników, schodów wejściowych, terenowych oraz pochylni, rozbudowa dwóch pomieszczeń wraz z przebudową łazienki oraz tarasu na gruncie z podjazdem dla osób niepełnosprawnych wraz z dociepleniem stropodachu budynku istniejącego na terenie obiektu przedszkola.

Aktualny etap realizacji:
zakończono realizację inwestycji, wykonawca - Majster Bud Oskar Wasilewski

Zdjęcia przed:
Zdjęcia po: