• Home
  • Inwestycje
  • Budowa układu drogowego z mostem na rzece Struga Gęś wraz z siecią kanalizacji deszczowej i drenażem drogi, na terenie Bałtyckiej Strefy Inwestycyjnej III w Pruszczu Gdańskim
Budowa układu drogowego z mostem na rzece Struga Gęś wraz z siecią kanalizacji deszczowej i drenażem drogi, na terenie Bałtyckiej Strefy Inwestycyjnej III w Pruszczu Gdańskim

Zakres prac:
Budowa układu drogowego nowoprojektowanej ulicy stanowiącej przedłużenie ul. Tczewskiej wraz z mostem nad rzeką Struga Gęś w Pruszczu Gdańskim, budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z drenażem wzdłuż pasa jezdnego na odcinku, budowa typowego wylotu kanalizacji deszczowej do rzeki Struga Gęś.

Aktualny etap realizacji inwestycji:
w trakcie realizacji inwestycji, wykonawca - Przedsiębiorstwo Budowy Dróg S.A.