Modernizacja budynku Urzędu Miasta
Zakres prac:
Wymiana parkietu w Referacie Gospodarki Terenami i Referacie Oświaty, Kultury i Sportu, wykonanie remontu sali nr 31.