Doposażenie placu zabaw przy przedszkolu nr 3
Zakres prac:
Wyposażenie placu zabaw w nowe urządzenia zabawowe przy przedszkolu publicznym nr 3.

Aktualny etap realizacji:
zakończono realizację inwestycji - firma SUN+ Agnieszka Turowska
Zdjęcia po: