Budowa ul. Strzeleckiego w Pruszczu Gdańskim
Zakres prac:
Inwestycja polega na budowie drogi gminnej ulicy Strzeleckiego wraz z rozbudową i przebudową drogi krajowej nr 91, infrastrukturą towarzyszącą w zakresie kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, oświetlenia i kanału technologicznego oraz przebudową sieci kolidujących w Pruszczu Gdańskim.
W ramach inwestycji powstaną m.in. obiekty inżynierskie, takie jak:
- trzy mosty nad Kanałem Raduni,
- jeden wiadukt nad drogą krajową nr 91,
- trzy przepusty pieszo-rowerowe pod drogą,
- jeden przepust dla Potoku Rotmanka,

a także inne obiekty, takie jak:
- skrzyżowanie typu rondo z dwoma wylotami w stronę przyszłych nowych dróg,
- chodniki,
- ścieżki pieszo-rowerowe.
Zdjęcia przed: