• Home
  • Inwestycje
  • Budowa ulicy Miłosza, Malinowskiego i części Komara w Pruszczu Gdańskim
Budowa ulicy Miłosza, Malinowskiego i części Komara w Pruszczu Gdańskim
Zakres prac:
Budowa wraz z przebudową ulicy Miłosza, Malinowskiego, Deyny i części Komara w Pruszczu Gdańskim – etap 2 tj. – budowa ul. Miłosza, Malinowskiego i części Komara w Pruszczu Gdańskim obejmuje:
 

- rozbiórkę istniejących nawierzchni jezdni, zjazdów;

- wykonanie nawierzchni jezdni z betonowej kostki brukowej;

- wykonanie nawierzchni zjazdów z betonowej kostki brukowej;

- wykonanie nawierzchni chodnika z płytek chodnikowych;

- ułożenie krawężników, oporników i obrzeży granitowych;

- budowę oświetlenia drogowego;

- budowę kanalizacji deszczowej;

- budowę kanału technologicznego;

- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego;

- wykonanie zieleni niskiej;

- wycinkę drzew kolidujących z inwestycją.

Zdjęcia przed:
Zdjęcia w trakcie: