Urządzenie ciągów pieszych w parku dębowym
Zakres prac:
Wykonano wszystkie ciągi spacerowe przewidziane projektem. Park wyposażony został w meble miejskie (ławki, kosze na śmieci, leżaki, hamaki itp.)