Budowa ul. Sikorskiego (Komarowo)

Zakres prac:
Przebudowa ulicy Sikorskiego w Pruszczu Gdańskim na odcinku od ulicy Skalskiego wraz ze skrzyżowaniem z ul. Sikorskiego (jako rondo), do granicy Jednostki Wojskowej 1300 wraz z przebudową sieci energetycznej i oświetlenia, sieci gazowej i budową kanalizacji deszczowej, przebudową sieci wodociągowej oraz budową kanalizacji sanitarnej tłocznej.

Aktualny etap realizacji:
Zakończono realizację inwestycji – B&W Usługi Ogólnobudowlane.

Koszt inwestycji w 2014 roku:
2 102 603,90 zł

Zdjęcia przed: