Dokumentacja projektowa ul. Kochanowskiego
Zakres prac:
Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Kochanowskiego.

Aktualny etap realizacji:
Wykonano projekt przebudowy sieci gazowej. Przebudowa układu drogowego w latach 2014 - 2015

Planowany koszt inwestycji w 2014 roku:
120 000 zł