Utworzenia parku dla psów na Osiedlu Wschód

Zakres prac:
Ogrodzenie terenu, zamontowanie ławek, poiwa dla psów oraz urządzeń m.in. równoważni, tunelu, poręczy do skoków.

Aktualny etap realizacji:
Zakończono - wykonawca HOLZ-BUD.

Koszt inwestycji:
22 000,00 zł

Termin realizacji:
kwiecień

Zdjęcia przed:
Zdjęcia po: