Oświetlenie ulic Andersa i Maczka

Zakres prac:
Budowa napowietrznej linii oświetleniowej.

Aktualny etap realizacji:
Wykonano.

Koszt inwestycji w 2015 r.:
44 280 zł

Termin realizacji:
kwiecień 2015