Podziemny punkt gromadzenia odpadów

Zakres prac:
Postawienie pięciu pojemników na szkło, papier, plastik oraz na odpady suche i mokre.

Aktualny etap realizacji:
Przygotowywana jest dokumentacja dot. ogłoszenia przetargu w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Planowany koszt inwestycji:
427 319 zł