Kanalizacja deszczowa pozostałe inwestycje

Zakres prac:
- wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej wylot w ul. Podmiejską
- wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej ul. Słonecznej

Aktualny etap realizacji:
Zakończono - wykonawca P.H.U.KAMA

Koszt inwestycji:
52 690,11 zł

Termin realizacji:
czerwiec - lipiec