Modernizacja chodników
Zakres prac:

Aktualny etap realizacji:
Realizacja zadań rozpocznie się po okresie zimowym.

Planowany koszt inwestycji:
80 000 zł