Zakres prac:
- wykonanie operatów wodnoprawnych,
- projekt remontu kładki K-4 i K-5,
- projekt ścieżki rowerowej ujścia Strugi Gęś do ul. Sikorskiego,
- projekt ul. Głowackiego i Powstańców Wielkopolskich,
- projekt układu drogowego ul. Spokojnej - Obrońców Wybrzeża (garaże),
- projekt przebudowy ul. 24 marca z połączeniem z ul. Olszewskiego,
- projekt budowy układu drogowego łączącego Grota Roweckiego z Podkomorzego

Aktualny etap realizacji:
Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.

Planowany koszt inwestycji:
240 000 zł