Dokumentacja projektowa ul. Kochanowskiego
Zakres prac:

Aktualny etap realizacji:
Uzyskano pozwolenie na przebudowę ul. Kochanowskiego na odcinku od ul. Lotniczej do ul. Staffa

Planowany koszt inwestycji w 2015 r.:
132 000 zł