Budowa żłobka miejskiego przy ul. Romera
Zakres prac:
Budowa nowego budynku przeznaczonego do prowadzenia opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, składającego się z 5 oddziałów dla łącznie 120 dzieci, wraz z jego wyposażeniem oraz zagospodarowaniem i niezbędnym uzbrojeniem działek.