Przebudowa ul. Kochanowskiego

Zakres prac:
Przebudowa od ulicy Lotniczej do granicy miasta. Dla poprawy bezpieczeństwa planowane jest umieszczenie oznakowań miejsc postoju autobusów, jak również zamontowanie sześciu progów zwalniających w formie "poduszek berlińskich", dwóch luster poprawiających widoczność, wybudowanie trzech wyniesionych skrzyżowań oraz dwudziestu czterech miejsc postojowych w tym trzech dla osób niepełnosprawnych.

Aktualny etap realizacji:
Zakończono. Wykonawca - Kruszywo Sp. z o. o.

Koszt inwestycji:
5 882 454, 98 zł

Termin realizacji:
październik
 

Inwestycja dofinansowana w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej 2016-2019” w kwocie 2 532 050 zł

Zdjęcia przed:
Zdjęcia po: