Budowa chodnika wzdłuż ul. Kopernika
Zakres prac:
Budowa chodnika wzdłuż ul. Kopernika z instalacją oświetleniową i lampami oraz zjazdu w ul. J.Sidły.
Zdjęcia przed:
Zdjęcia po: