Budowa układu drogowego ul. Korzeniowskiego
Realizacja przez powiat, miasto partycypuje w kosztach.

Zakres prac:
Budowa będzie realizowana na odcinkach:
- od ul. M. Kopernika do ul. E. Plater,
- od ul. Gałczyńskiego do rowu.
Ponadto przewiduje się wykonanie chodników, ciągu pieszo rowerowego z odwodneniem i retencją dróg opadowych, oświetlenia, zieleni, małej architektury i przebudowy sieci wodociągowej.

Aktualny etap realizacji:
Zakończono. Wykonawca - Kruszywo Sp. Z o. o.

Koszt partycypacji:
1 500 000 zł
Zdjęcia przed: