Parkingi i drogi dojazdowe przy ul. Wita Stwosza
Zakres prac:
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa oraz wszelkie dostawy lub usługi zgodne z dokumentacją projektową i STWiORB wraz z przebudową kanalizacji deszczowej, przebudową oświetlenia.

Aktualny etap realizacji:
Zakończono. Wykonawca - B&W Usługi Ogólnobudowlane Bożena Dzidkowska.

Koszt inwestycji:
516 250,89 zł

Termin realizacji:
październik
Zdjęcia przed:
Zdjęcia po: