• Home
  • Inwestycje
  • Rewitalizacja parku przy kanale Raduni z zachowaniem starych drzew
Rewitalizacja parku przy kanale Raduni z zachowaniem starych drzew
Zakres prac:
Zadanie ma polegać na oczyszczeniu terenu z samosiejek, chorych drzew i będących w złym stanie zdrowotnym żywopłotów oraz krzewów. Projekt zakłada nasadzenie drzew rodzimych, odpornych na warunki atmosferyczne. Wprowadzona zostanie zieleń niska wraz z posadzeniem kwiatów ozdobnych. W ramach zadania stworzone zostaną dodatkowe ścieżki i wnętrza z ławeczkami.
Zdjęcia przed: