Kompleks sportowo-rekreacyjny - park fitness
Zakres prac:
Zamontowanie urządzeń do ćwiczeń na terenie zielonym przy ZSO nr 1.

Aktualny etap realizacji:
Zakończono. Wykonawca - „HOLZ-BUD”

Koszt inwestycji:
80 000 zł

Termin realizacji:
maj
Zdjęcia przed: