Oświetlenie na terenie miasta

Zakres prac:
Roboty budowlane w systemie zaprojektuj i wybuduj, polegające na wykonaniu oświetlenia ul. Podmiejskiej w Pruszczu Gdańskim na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do tunelu pod torami kolejowymi oraz ul. Spokojnej i Obrońców Wybrzeża (teren przy garażach). Oświetlenie przy ul. Dywizjonu 303. Dokumentacja projektowa oświetlenia ciągu pieszego przy restauracji u Jakuba.

Aktualny etap realizacji:
Zakończono.

Koszt inwestycji:
204 965 zł

Termin realizacji:
grudzień