Podziemny punkt gromadzenia odpadów
Zakres prac:
Dostawa i montaż pięciu podziemnych pojemników na szkło, papier, plastik oraz na odpady suche i mokre przy ul. Fryderyka Chopina 22.

Aktualny etap realizacji:
Zakończono.

Planowany koszt inwestycji:
427 380 zł

Planowany termin realizacji:
październik