Wyloty kanalizacji deszczowej

Zakres prac:
Montaż urządzeń do podczyszczania: separator, piaskownik, zawór burzowy zwrotny przy ul. Nowowiejskiego (skrzyżowanie z ul. Łukasiewicza).

Aktualny etap realizacji:
Zakończono. Wykonawca - PHU Hinc

Koszt inwestycji:
84 114, 17 zł

Termin realizacji:
wrzesień