Inwestycje w Urzędzie Miasta
Zakres prac:
Aktualny etap realizacji:
Wykonano klimatyzację pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta przy ul. Krótkiej 4. Dokonano wyboru ofert na opracowanie dokumentacji projektowej adaptacji poddasza w/w budynku na potrzeby Straży Miejskiej.

Koszt inwestycji:
70 000 zł