Modernizacja chodników

Zakres prac:
W ramach zadania między innymi wykonana zostanie modernizacja chodnika przy ul. Nowowiejskiego i przy ul. Niemcewicza.

Aktualny etap realizacji:
Zakończono.

- chodnik przy ul. Niemcewicza, wykonawca - Teleelektorinika Bogusław Pszczoła, koszt inwestycji: - 17 835 zł

- chodnik przy ul. Nowowiejskiego, wykonawca - PBH JUMAR, koszt inwestycji: 97 785 zł

Termin realizacji:
lipiec