Postawienie stacji naprawczych dla rowerów
Zakres prac:
Zakup i montaż stacji wraz z wykonaniem nawierzchni i fundamentów oraz doprowadzenie wody.

Aktualny etap realizacji:
Zakończono pierwszy etap, tj. stacja przy ul. Dworcowej.

Planowany koszt inwestycji:
20 000 zł

Termin realizacji:
lipiec
Zdjęcia po: