Dokumentacja projektowa ul. Olszewskiego
Zakres prac:

Aktualny etap realizacji:
Zakończono.

Koszt dokumentacji:
186 960 zł