• Home
  • Inwestycje
  • Projekt rewitalizacji budynku przy ul. Wojska Polskiego 44
Projekt rewitalizacji budynku przy ul. Wojska Polskiego 44
Zakres prac:
Dostawa dokumentacji projektowej, służącej do opisu przedmiotu zamówienia na robotę budowlaną pn. Przebudowa budynku oraz zagospodarowanie terenu wraz ze zmianą sposobu użytkowania z funkcji mieszkalnej na funkcję biurową Urzędu Stanu Cywilnego.

Aktualny etap realizacji:
Zakończono. Wykonawca - Epsilon Projekt Sp. z o.o.

Koszt dokumentacji:
60 639 zł

Termin realizacji:
sierpień