Oświetlenie na terenie miasta
Zakres prac:
- Doświetlenie przejścia dla pieszych przez ul. Wojska Polskiego na wysokości Faktorii.
- Wykonanie oświetlenia ciągu pieszego przy restauracji u Jakuba.
- Rozbudowanie oświetlenia ul. Podmiejskiej.
- Wykonanie oświetlenie drogi dojazdowej przy ul. Obrońców Westerplatte.