• Home
  • Inwestycje
  • Projekt przebudowy drogi przy garażach w Pruszczu Gdańskim dz. nr 76/196 obr.16 w Pruszczu Gdańskim
Projekt przebudowy drogi przy garażach w Pruszczu Gdańskim dz. nr 76/196 obr.16 w Pruszczu Gdańskim
Zakres prac:
Dostawa dokumentacji projektowej  " Budowy drogi przy garażach w Pruszczu Gdańskim dz. Nr 76/196 obr. 16 w Pruszczu Gdańskim"  wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.
Zakres projektu:
- budowa układu drogowego,
- budowa oświetlenia ulicznego,
- budowa kanału technologicznego,
- budowa sieci kanalizacji deszczowej.
Zdjęcia przed: