• Home
  • Inwestycje
  • Projekt przebudowy ul. Dąbrowskiego w Pruszczu Gdańskim na odc. od ronda do skrzyżowania z ul. Słoneczną
Projekt przebudowy ul. Dąbrowskiego w Pruszczu Gdańskim na odc. od ronda do skrzyżowania z ul. Słoneczną
Zakres prac:
Dostawa dokumentacji projektowej przebudowy ul. Dąbrowskiego w Pruszczu Gdańskim na odc. od ronda do skrzyżowania z ul. Słoneczną wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.
Zakres projektu: budowa układu drogowego, budowa oświetlenia ulicznego, budowa sieci kanalizacji deszczowej, budowa kanału technologicznego.
Zdjęcia przed: