Image

Jak podnieść swoje kwalifikacje lub zdobyć nowy zawód? Urząd pracy ma na to 18 pomysłów

Asystent stomatologa, specjalista ds. marketingu, HR-owiec, a może certyfikowany operator maszyn CNC. To tylko wybrane zawody, w jakich będą mogli pracować gdańscy bezrobotni po ukończeniu któregoś z 18 bezpłatnych szkoleń organizowanych przez Gdański Urząd Pracy. Udział w nich mogą wziąć osoby, które ukończyły 30. rok życia i są zarejestrowane w GUP.

W Gdańskim Urzędzie Pracy rusza nabór osób, które chciałyby wziąć udział w bezpłatnym szkoleniu grupowym i zdobyć w ten sposób nowe kwalifikacje zawodowe. Do wyboru jest 18 kursów, wśród nich: Operator maszyn CNC z certyfikatem TÜV, Operator obrabiarek konwencjonalnych - tokarz z egzaminem czeladniczym, Certyfikowany kurs rachunkowości od podstaw, Kadry i płace z obsługą programów Płatnik/Symfonia/Optima, SketchUp od podstaw, Asystentka stomatologiczna, Monter rurociągów okrętowych czy Glazurnik – posadzkarz z egzaminem czeladniczym. Pełna lista szkoleń dostępna jest na stronie internetowej Gdańskiego Urzędu Pracy - https://gdansk.praca.gov.pl/zapisy-na-szkolenie

Kto może wziąć udział w szkoleniu?
W zajęciach mogą brać udział wyłącznie osoby zarejestrowane w GUP, które ukończyły 30. rok życia*. W przypadku mężczyzn wymagane jest również spełnienie trzeciego warunku, jest nim przynależność do co najmniej jednej z poniższych grup:
  • pozostawanie bez zatrudnienia przez nieprzerwany okres 12 miesięcy,
  • posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności,
  • ukończony 50 rok życia,
  • posiadanie wykształcenia najwyżej średniego (z wyłączeniem wyższego i pomaturalnego/policealnego).
Należy także pamiętać, że w przypadku niektórych szkoleń mogą obowiązywać wstępne wymagania kwalifikacyjne. W przypadku kursu Monter instalacji gazowych od kandydatów wymagane jest wcześniejsze doświadczenie w pracy z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, z kolei osoby, które chciałyby wziąć udział w zajęciach Tester manualny, muszą legitymować się co najmniej średnim wykształceniem oraz znajomością języka angielskiego na poziomie B2 lub wyższym. Szczegółowe informacje dotyczące wymagań kwalifikacyjnych opisane są w Planie szkoleń na rok 2022. Dokument ten można znaleźć na stronie internetowej urzędu pracy.

Jak zapisać się na szkolenie?
Rejestracja kandydatów prowadzona jest u doradców klienta w Dziale Pośrednictwa Pracy i Poradnictwa Zawodowego lub za pośrednictwem e-formularza dostępnego na stronie internetowej GUP. Wystarczy wskazać w nim wybrany przez siebie kurs oraz podać niezbędne dane kontaktowe. Z podjęciem decyzji nie należy jednak zwlekać. Oferta ważna do wyczerpania miejsc. Liczba uczestników jest ograniczona, a o udziale w kursie decyduje kolejność zgłoszeń i pozytywna opinia doradcy klienta.

Dodatkowe informacje
Udział w szkoleniach jest bezpłatny, a uczestnikom przysługuje stypendium, którego wysokość uzależniona jest od czasu trwania szkolenia (10,43 zł za godzinę szkolenia).
Szczegółowe informacje związane z udziałem oraz rekrutacją w szkoleniach można uzyskać u doradców GUP:


* Szkolenia realizowane będą w ramach projektu Zintegrowana Inwestycja w Talenty IV współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.