Image

Uchwała Krajobrazowa dla Pruszcza Gdańskiego - konsultacje społeczne

Przed nami następny ważny etap w procesie opracowywania założeń uchwały krajobrazowej dla miasta Pruszcz Gdański, są to konsultacje społeczne. Zależy nam, aby poznać zdanie mieszkańców oraz przedsiębiorców z Pruszcza Gdańskiego, dlatego w dniach 18.09-12.10.2023 r. odbędzie się badanie opinii publicznej.

Jaki jest cel Uchwały Krajobrazowej?

Celem uchwały jest uporządkowanie miejskiego krajobrazu i lokalnych przepisów dotyczących ekspozycji reklam, ogrodzeń i małej architektury.

Proces opracowania założeń i przygotowania zapisów tej uchwały dla naszego miasta rozpoczęła Uchwała nr XXXI/358/2021 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 27 września 2021 r. dotycząca przystąpienia do przygotowania projektu uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.

Inwentaryzacja urządzeń reklamowych w mieście

W 2022 roku została przeprowadzona inwentaryzacja urządzeń reklamowych w Pruszczu Gdańskim przy pomocy skanowania miasta. Auto z systemem mapowania zgromadziło potrzebne informacje, dzięki specjalnej technologii. To działanie pozwoliło zbadać, w jakiej ilości i jakiego typu nośniki informacyjne i reklamowe występują w Pruszczu Gdańskim. W toku prac zinwentaryzowano 5709 nośników reklam zewnętrznych o łącznej powierzchni 21 951,93 m2, z podziałem na 30 typów. Największym skupiskiem reklam są główne arterie miejskie, centrum miasta oraz okolice centrów handlowych.

Konsultacje społeczne

Teraz przyszedł czas na konsultacje społeczne dla mieszkańców i przedsiębiorców. To wstępne badanie, które pozwoli rozpoznać opinię ankietowanych w stosunku do miejskiego krajobrazu i związanych z nim aspektów.

Badanie opinii publicznej zostanie zrealizowane w dniach 18.09-12.10.2023 r., dwutorowo:
  • online poprzez portal www.pruszczgdanski.konsultacjejst.pl,
  • bezpośrednio, w formie wywiadu – ankieterzy z firmy SRiP – Pracownia Badań Społecznych będą prosić o odpowiedzi mieszkańców i przedsiębiorców na terenie miasta Pruszcz Gdański.
Ankieta dla mieszkańców zawiera 12 pytań, a dla przedsiębiorców 5, zatem wypełnienie jej zajmie maksymalnie 5 minut. Każdy punkt widzenia ma dla nas znaczenie, dlatego serdecznie zachęcamy do udziału w badaniu.

Konsultacje społeczne w wersji elektronicznej, zarówno te dla mieszkańców, jak i przedsiębiorców, będą aktywne na portalu www.pruszczgdanski.konsultacjejst.pl od 18.09.2023 r. (poniedziałek). Bezpośrednie linki do ankiet elektronicznych udostępnimy także w serwisie miejskim www.pruszcz-gdanski.pl oraz w miejskich mediach społecznościowych.

Aktualne informacje na temat procesu opracowania założeń i przygotowania zapisów Uchwały Krajobrazowej dla naszego miasta można śledzić na stronie: www.krajobraz.pruszcz-gdanski.pl.