Zgłoś projekt do Budżetu Obywatelskiego

1 kwietnia 2021 roku rozpoczęła się ósma edycja pruszczańskiego Budżetu Obywatelskiego. Pierwszym etapem jest nabór projektów, który zakończy się 30 kwietnia. Głosowanie na zgłoszone projekty odbędzie się od 13 do 27 września, a realizacja zwycięskich inicjatyw nastąpi w przyszłym roku.
 
Projekty można składać elektronicznie za pośrednictwem strony bo.pruszcz-gdanski.pl. Jeśli ktoś chciałby złożyć projekt korespondencyjnie lub osobiście w siedzibie Urzędu Miasta w Pruszczu Gdańskim także ma taką możliwość. Wówczas ze strony bo.pruszcz-gdanski.pl należy pobrać formularz i po wypełnieniu go wysłać na adres Urzędu Miasta (ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdański) lub złożyć osobiście.
Budżet Obywatelski daje każdemu mieszkańcowi Pruszcza Gdańskiego możliwość bezpośredniego wpływu na to, jakie działania lub inwestycje zostaną zrealizowane w roku następnym. Wszystko to w ramach wyodrębnionej z budżetu miejskiego kwoty 600 000 zł. Kwota ta stanowi wspomniany wcześniej Budżet Obywatelski. Projekty realizowane są zatem przez samorząd w oparciu o pomysły mieszkańców.

Pruszczanie co roku zgłaszają projekty do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego, a następnie biorą udział w głosowaniu na te zadania, które według nich powinny zostać zrealizowane. Dzięki inicjatywie zarówno na etapie zgłaszania projektów, jak i podczas głosowania na wybrane projekty, każdy może zdecydować o zmianach w mieście i poprawie warunków życia całej społeczności.

Harmonogram Budżetu Obywatelskiego na rok 2022 w mieście Pruszcz Gdański przedstawia się następująco:
  • od 1 do 30 kwietnia 2021 r. - składanie przez mieszkańców propozycji inwestycji i zadań do budżetu obywatelskiego na rok 2022,
  • maj/czerwiec/lipiec 2021 r. - weryfikacja zgłoszonych projektów,
  • sierpień 2021 r. - opublikowanie propozycji listy zadań,
  • 13-27 września 2021 r. - głosowanie nad listą proponowanych zadań,
  • do 14 października 2021 r. - ogłoszenie wyników głosowania,
  • do 16 października 2021 r. - ujęcie projektów, które uzyskają największą liczbę punktów w projekcie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański.