• Home
  • Budżet Obywatelski - zgłoszono 35 projektów!
Image

Budżet Obywatelski - zgłoszono 35 projektów!

30 kwietnia 2021 roku zakończyło się zgłaszanie projektów do Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok. W tej edycji mieszkańcy zgłosili aż 35 projektów. To o 8 projektów więcej niż w zeszłym roku.

Tegoroczne pomysły, które mieszkańcy chcieliby zrealizować w naszym mieście, dotyczą kilku ważnych obszarów. Według mieszkańców najbardziej potrzebne są działania proekologiczne. Pruszczanie zaproponowali wiele ciekawych rozwiązań, które w znaczący sposób wpłyną na ochronę środowiska. Wśród nich znalazły się zbiorniki na wodę deszczową, ogród deszczowy, zdroje wody pitnej, likwidacja terenów zaśmieconych, ochrona zwierząt czy monitorowanie zanieczyszczenia miasta. W zgłoszonych projektach widać potrzeby mieszkańców dotyczące rozbudowy lub rewitalizacji terenów zielonych i rekreacyjnych. Nowe nasadzenia drzew i kwiatów, rozbudowa parków i placów zabaw czy nowe boisko to niektóre z nich. Wyjątkowo dużą popularnością w tym roku cieszyła się tematyka oświetlenia ulic i boisk, jak również doposażenia miasta w ławki czy kosze na śmieci. Nie zabrakło także pomysłów zgłoszonych przez miłośników dwóch kółek na rozbudowę infrastruktury rowerowej. Bardzo duże znaczenie dla Pruszczan ma bezpieczeństwo. Zaproponowano wyposażenie infrastruktury drogowej w elementy zwiększające bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego, a także zakup dodatkowych defibrylatorów czy motokaretki. Pojawiły się też kreatywne pomysły na stworzenie parku muzycznego, miejskiej strefy relaksu czy integrację środowiska restauratorów i miłośników kulinariów.

Co dalej dzieje się ze zgłoszonymi projektami?
Obecnie trwa etap weryfikacji zgłoszonych projektów pod względem formalnym i merytorycznym. Powołany został zespół ds. budżetu obywatelskiego, w składzie którego znaleźli się kierownicy oraz pracownicy Urzędu Miasta, radni oraz przedstawiciele mieszkańców. Osoby powołane do zespół sprawdzą zgłoszone projekty pod względem formalnoprawnym, a następnie merytorycznie ocenią zgodność z kompetencjami gminy, a także możliwość realizacji danego projektu. W sierpniu 2021 roku zostanie opublikowana lista projektów, które zostały zatwierdzone przez zespół.

Od 13 do 27 września 2021 r. odbędzie się głosowanie na projekty, które według mieszkańców powinny zostać zrealizowane w naszym mieście. W przyszłym roku na realizację pomysłów mieszkańców, Pruszcz Gdański przeznaczy 600 000 zł.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie: bo.pruszcz-gdanski.pl.

Zobacz, co do tej pory zostało zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego: