• Home
  • Otwarcie nowej sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Pruszczu Gdańskim
Image

Otwarcie nowej sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Pruszczu Gdańskim

Dziś, tj. 17 maja 2024 r., nastąpiło oficjalne otwarcie nowej części budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Pruszczu Gdańskim.

Dzięki rozbudowie szkoła zyskała nową salę sportową oraz sale dydaktyczne.

W ramach inwestycji wykonano:
1. Salę gimnastyczną o powierzchni 525 m2 z nawierzchnią sportową, wraz z:

  • wyposażeniem sportowym boisk do siatkówki (1 główne i 2 treningowe), koszykówki (1 główne i 2 treningowe), piłki ręcznej,
  • wyposażeniem gimnastycznym (drabinki, drążki, materace, piłki, itd.),
  • wyposażeniem pomocniczym i ochronnym (piłkochwyty, kotara dzieląca salę na dwie części, umożliwiając ćwiczenie jednocześnie niezależnie na obydwu częściach, wykładzina zabezpieczająca nawierzchnię sportową na czas imprez pozasportowych).
  • ekranami akustycznymi i nagłośnieniem na potrzeby imprez pozasportowych.

2. Szatnie z łazienkami dla uczniów oraz toalety.
3. Trzy sale lekcyjne o powierzchni min. 60 m2 każda, z wyposażeniem meblowym, komputerami dla nauczyciela, monitorami interaktywnymi (zamiast tablic tradycyjnych).  

Obiekt jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami (podjazd, platforma przyschodowa, toaleta oraz szatnia z łazienką dla osób z niepełnosprawnościami).

Dodatkowo wykonano nowe zagospodarowanie terenu wokół szkoły z chodnikami, drogami pożarowymi, ogrodzeniem, bramami, furtkami, trawnikami, ławkami, koszami na śmieci, stojakami na rowery oraz instalacjami zewnętrznymi: oświetlenia terenu, wod.-kan. i kanalizacji deszczowej.

Całkowity koszt budowy to 8 953 100,92 zł brutto.
Całkowita powierzchnia użytkowa rozbudowy: 1002,00 m2.

Poniżej znajduje się fotorelacja z wydarzania.