Image

Podróżujemy szybciej dzięki Unii Europejskiej

W maju 2021 roku zakończyliśmy realizację ostatniego zadania inwestycyjnego w projekcie pn. „Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo i Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi”, który dofinansowany został ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Budowa węzłów integracyjnych to największy z projektów jaki zrealizowaliśmy ze środków unijnych w latach 2014-2020. Miasto Pruszcz Gdański było liderem tego przedsięwzięcia, które realizowało wspólnie 5 samorządów: Gmina Miejska Pruszcz Gdański, Gmina Pruszcz Gdański, Gmina Pszczółki, Gmina Trąbki Wielkie oraz Powiat Gdański.

Projekt zakładał budowę 3 węzłów transportowych na terenie powiatu gdańskiego, obejmujących budowę i przebudowę infrastruktury drogowej (dróg, chodników, ścieżek rowerowych, miejsc parkingowych). W projekcie zaplanowano realizację 23 zadań inwestycyjnych z czego 12 zadań zostało wykonanych na terenie Miasta Pruszcz Gdański m.in.: budowa parkingu przy ul. Dworcowej typu Park&Ride dla samochodów osobowych i rowerów, budowa parkingu samochodowego przy Dworcu PKP, przebudowa ulicy Skalskiego, przebudowa ulicy Dąbrowskiego, budowa ścieżek rowerowych oraz kładek i mostków pieszo – rowerowych w różnych częściach miasta. Pozostałe inwestycje np. budowa trasy rowerowej Juszkowo – Pruszcz Gdański, zagospodarowanie otoczenia wokół węzła przesiadkowego w Cieplewie, budowa parkingu przy dworcu PKP w Pszczółkach, budowa ścieżki rowerowej na trasie Żelisławki – Sobowidz, czy budowa ścieżki pieszo – rowerowej na odcinku Pruszcz Gdański – Radunica, realizowane były przez pozostałych Partnerów.

Efekty zrealizowanych inwestycji mieszkańcy odczuwają codziennie, korzystając np. z przebudowanej ulicy Dworcowej, zostawiając samochód na parkingu Park&Ride przed dworcem PKP, przechodząc przez nowe kładki na rzece Raduni, czy jeżdżąc rowerem po nowej ścieżce rowerowej niedaleko Faktorii w kierunku granicy w Gminą Pruszcz Gdański. Inwestycję dofinansowaną z projektu „Budowa węzłów integracyjnych” można rozpoznać po tablicach informacyjnych ustawionych przy każdej zrealizowanej inwestycji.

Łączna wartość zadań inwestycyjnych w projekcie wyniosła 49 milionów złotych, w tym Unia Europejska dofinansowała je w kwocie 26 milionów złotych.

Wartość inwestycji zrealizowanych w samym Pruszczu Gdańskim wyniosła ponad 24 miliony złotych, a dofinansowanie do tych inwestycji to ponad 17,5 miliona złotych.
 
logotypu uni europejkskiej projektów unijnych