Image

Ruszyły prace nad wprowadzeniem Uchwały Krajobrazowej w Pruszczu Gdańskim

Coraz więcej miast i gmin decyduje się na wdrożenie na swoim terenie uchwał krajobrazowych. Robiąc to, korzystają z narzędzia, jakim jest tzw. Ustawa Krajobrazowa z 2015 roku, która pozwala na określenie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń.

Dbałość o otaczający nas krajobraz i uporządkowanie lokalnych przepisów dotyczących ekspozycji reklam jest niezmiernie ważne, takie sygnały płyną również od samych mieszkańców, stąd 27 września 2021 r. radni miasta Pruszcz Gdański przyjęli Uchwałę nr XXXI/358/2021 dotyczącą przystąpienia do przygotowania projektu uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.

Prace nad wdrożeniem Uchwały Krajobrazowej ruszyły. Jest to proces, który wymaga wielu złożonych działań i czasu, stąd na efekty przyjdzie nam jeszcze poczekać. Plan przygotowania wytycznych do uchwały obejmuje, poza niezbędnymi krokami ustawowymi, audyt przestrzeni miejskiej oraz konsultacje z interesariuszami: mieszkańcami, przedsiębiorcami oraz instytucjami.
 
Samochód, który wykona skan miasta.


Najbliższe działania wiążą się z audytem przestrzeni, czyli zbadaniem, w jakiej ilości i jakiego typu nośniki informacyjne i reklamowe występują w Pruszczu Gdańskim. Zostanie to przeprowadzone przy pomocy tzw. skanowania miasta. W najbliższych dniach na naszych ulicach będzie można zauważyć auto z systemem mapowania, który zgromadzi potrzebne informacje dzięki specjalnej technologii. Skan zostanie wykonany we współpracy z firmą Smart Factor.

Zebrane dane zostaną poddane analizie przez zespół pracujący nad wprowadzeniem Uchwały Krajobrazowej. Efektem tej analizy będzie sformułowanie wstępnych założeń, które, po konsultacjach z interesariuszami, doprowadzą do stworzenia ostatecznego dokumentu uchwały.

Wszystkie kroki podejmowane w związku z wdrożeniem Uchwały Krajobrazowej w Pruszczu Gdańskim będą dostępne na stronie www.krajobraz.pruszcz-gdanski.pl oraz w mediach społecznościowych, dlatego zachęcamy do śledzenia kanałów komunikacyjnych miasta.