Image

Stypendia Burmistrza przyznane!

Burmistrz Pruszcza Gdańskiego, w ramach Pruszczańskiego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży, przyznał stypendia za wyniki w nauce,  osiągnięcia sportowe i osiągnięcia artystyczne uzyskane w roku szkolnym 2020/2021. W tym roku łącznie wpłynęło 384 wnioski. Zgodnie z obowiązującym Regulaminem, z 352 wniosków spełniających wymagania formalne, Komisja pozytywnie oceniła 211 wniosków.

Stypendia zostały przyznane w trzech głównych kategoriach:
 1. za wyniki w nauce, uczniom:
 • szkół podstawowych kl. IV-VI – dla 60 osób,
 • szkół podstawowych kl. VII-VIII – dla 40 osób,
 • szkół ponadpodstawowych – dla 42 osób;
 1. za osiągnięcia sportowe, uczniom:
 • szkół podstawowych kl. IV-VI – dla 37 osób,
 • szkół podstawowych kl. VII-VIII – dla 21 osób,
 • szkół ponadpodstawowych – dla 3 osób;
 1. za osiągnięcia artystyczne, uczniom:
 • szkół podstawowych kl. IV-VI – dla 7 osób,
 • szkół ponadpodstawowych – dla 1 osoby.
Pełna lista stypendystów dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej: http://bip.pruszcz-gdanski.pl/zarzadzenie/10542/zarzadzenie-nr-152-2021 (Zarządzenie Nr 152/2021 Burmistrza Pruszcza Gdańskiego z dnia 25 sierpnia 2021 r.).

W 2021 roku wydatki na ten cel wyniosą łącznie 205 000,00 zł (500 zł otrzymują uczniowie kl. IV-VI szkół podstawowych, 1000 zł otrzymują uczniowie kl. VII-VIII szkół podstawowych, 2000 zł otrzymują uczniowie szkół ponadpodstawowych i tegoroczni absolwenci). 

Wszystkim uczniom, którzy otrzymali stypendia serdecznie gratulujemy.