• Home
  • Metropolia na Pomorzu - wspieramy projekt
Image

Metropolia na Pomorzu - wspieramy projekt

Od wielu lat trwają starania o ustanowienie metropolii na Pomorzu. Pomorscy samorządowcy zrzeszeni w Obszarze Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot od wielu lat mówią wspólnym głosem, że wprowadzenie w życie ustawy metropolitalnej to konkretne korzyści dla mieszkańców. Zatem Metropolia w województwie pomorskim istnieje faktycznie, świadczą o tym wspólne inicjatywy, projekty i działania, ale do jej dalszego rozwoju niezbędna jest ustawa. Dzięki niej samorządy zyskają dodatkowe kompetencje i środki finansowe.

Poczatki wspólnych działań
W 2011 r. z inicjatywy prezydenta Pawła Adamowicza powstało stowarzyszenie samorządowe Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot (OMGGS), w którym współdziała 57 samorządów - zarówno gminy miejskie, jak i wiejskie, a także osiem powiatów. Na terenie OMGGS mieszka prawie 1,6 mln mieszkańców. Dzięki metropolitalnym porozumieniom udało nam się pozyskać unijne środki w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Obecnie OMGGS zarządza funduszami europejskimi o wartości 1,76 mln zł, co przekłada się na pakiet prawie 180 projektów o wartości 3,13 mld zł.

Z tych pieniędzy powstają węzły przesiadkowe, finansowana jest termomodernizacja budynków publicznych, rewitalizowane są miasta i gminy, powstają nowe szpitale geriatryczne, przedsiębiorstwa społeczne, a prawie 18 tys. osób bezrobotnych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem dostaje pomoc. OMGGS przez lata swojego funkcjonowania stał się miejscem wymiany poglądów prezydentów, burmistrzów, wójtów i starostów z Pomorza.
 

 
Korzyści z ustawy metropolitalnej
Związek metropolitalny jest formą współdziałania jednostek samorządu terytorialnego przynoszącą konkretne, codzienne korzyści dla mieszkańców danego obszaru. Uchwalenie ustawy dałoby prawo dysponowania dodatkowymi środkami na realizację wspólnych zadań. 5% z podatku PIT, zasilające dotąd budżet państwa, przeznaczonych zostanie na poprawę jakości życia mieszkańców naszej metropolii. W kontekście Pomorza jest to ponad 200 mln każdego roku. Te fundusze pozwolą na koordynację działań dot. zarządzania transportem, na zakup dodatkowych autobusów, tramwajów, trolejbusów i pociągów, a także na stworzenie nowych połączeń i koordynację budowy priorytetowych dla metropolii dróg.

Jest to szczególnie ważne dla małych samorządów. Bez ustawy metropolitalnej nie będzie można dostatecznie zadbać o mieszkańców najmniejszych miejscowości i walczyć z wykluczeniem komunikacyjnym, które jest jednym z największych wyzwań naszego kraju. Dodatkowy budżet przełoży się na wyrównanie standardu usług oświatowych i kulturalnych w małych i dużych gminach, skoordynowane planowanie przebiegu dróg, terenów inwestycyjnych i mieszkaniowych czy wspólną promocję zagraniczną atutów gospodarczych i turystycznych naszych miast i gmin.

Jak pokazują wszystkie badania tam, gdzie została utworzona struktura metropolitalna lepiej zorganizowany jest transport publiczny, połączenia na podstawie jednego biletu są sprawniejsze i szybsze, łatwiej dbać o klimat i czyste powietrze, koordynować planowanie przestrzenne, współpracować przy realizacji inwestycji, wspólnie planować przebieg dróg oraz rozwój zrównoważonej mobilności.  Uchwalenie ustawy przez Parlament to prawo do dysponowania dodatkowymi środkami na realizację wspólnych zadań. Powstanie metropolii oznacza, że co roku na Pomorzu zostanie ponad 200 mln zł, które obecnie trafiają do budżetu państwa.

10 września Senatorowie, podczas sesji plenarnej izby wyższej, zdecydowaną większością głosów poparli projekt ustawy metropolitalnej w województwie pomorskim. Tym samym projekt ustawy, jako senacka inicjatywa ustawodawcza, został skierowany do Sejmu. O jego dalszych losach zdecydują posłowie. 
 
Więcej informacji: www.ustawametropolitalna.pl

Przeczytaj: List 30 autorytetów naukowych do Posłów w sprawie ustawy dla 59 samorządów Pomorza