Modernizacja budynku przy ul. Krótkiej 4
Zakres prac:
adaptacja pomieszczeń na potrzeby Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta
Zdjęcia przed: